جمن مصنوعی - هایپرمارکت صنایع ساختمان کارا
چمن مصنوعی

چمن مصنوعی 

9 محصول وجود دارد
0 Review(s)

کفپوش چمن مصنوعی نوع نخ: مونوفلامنت رنگ : سبر زیتونی تراکم: 24000 DTEX:2200 بکینگ: RBL اندازه رول: 2000×25000 میلیمتر

0 Review(s)

کفپوش چمن مصنوعی نوع نخ: مونوفلامنت دوبافت (پلی اتیلن - پلی پیلنی) رنگ : سبر زیتونی و بافت های ریز زرد تراکم: 16000 DTEX:7300 بکینگ: RBL اندازه رول: 2000×15000 میلیمتر

0 Review(s)

کفپوش چمن مصنوعی نوع نخ: مونوفلامنت دوبافت (پلی اتیلن - پلی پیلنی) رنگ : سبر زیتونی و بافت های ریز زرد تراکم: 20000 DTEX:8800 بکینگ: RBL اندازه رول: 2000×15000 میلیمتر

0 Review(s)

کفپوش چمن مصنوعی نوع نخ: مونوفلامنت دوبافت (پلی اتیلن - پلی پیلنی) رنگ : سبر زیتونی و بافت های ریز زرد تراکم: 18000 DTEX:5500 بکینگ: RBL اندازه رول: 2000×15000 میلیمتر

0 Review(s)

کفپوش چمن مصنوعی نوع نخ: مونوفلامنت دوبافت (پلی اتیلن - پلی پیلنی) رنگ : سبر زیتونی و بافت های ریز زرد تراکم: 13000 DTEX:7300 بکینگ: RBL اندازه رول: 2000×15000 میلیمتر

0 Review(s)

کفپوش چمن مصنوعی نوع نخ: مونوفلامنت V شکل دوبافت (پلی اتیلن - پلی پیلنی) رنگ : سبز زیتونی و بافت های ریز زرد تراکم: 16000 DTEX:9400 بکینگ: RBL اندازه رول: 2000×15000 میلیمتر

0 Review(s)

کفپوش چمن مصنوعی نوع نخ: مونوفلامنت دوبافت (پلی اتیلن - پلی پیلنی) رنگ : سبز زیتونی و بافت های ریز زرد تراکم: 15000 DTEX:7800 بکینگ: RBL اندازه رول: 2000×15000 میلیمتر

0 Review(s)

کفپوش چمن مصنوعی نوع نخ: مونوفلامنت دوبافت (پلی اتیلن - پلی پیلنی) رنگ : سبز زیتونی و بافت های ریز زرد تراکم: 20000 DTEX:7300 بکینگ: RBL اندازه رول: 2000×15000 میلیمتر

0 Review(s)

کفپوش چمن مصنوعی نوع نخ: مونوفلامنت رنگ : سبز زیتونی و بافت های ریز زرد تراکم: 38000 DTEX:8800 بکینگ: RBL اندازه رول: 2000×15000 میلیمتر

نمایش 1 - 9 از 9 آیتم